За колеги – Smile Centre Family

Уважаеми колеги,

Екипът на Smile Centre Family осигурява възможност за асистиране на Ваши клинични случаи. Благодарение на опита и микроскопската апаратурата (микроскоп Leica), с която разполагаме, ние имаме възможност да Ви помогнем с разрешаването на конкретен непреодолим проблем. Основната необходимост, на която се налага да откликваме, е свързана с комплицирани ендодонски случаи, изискващи много голямо оптично увеличение и освеление. Ние имаме практика да решаваме конкретната трудност, която да позволи на съответния колега да завърши окончателно лечението. Всички наши манипулации се извършват задължително под кофердам и недопусканe контаминация на ендодонтското пространство.

Успешно се справяме с прохождане и обработка на сложни и тесни коренови канали, обтуриране на перфорации, отстраняване (байпасиране) на сепарирани канални инструменти, диагностика и проследаване на пукнатини и др. Клиничните случаи се съпровождат с документация и рентгенови графии.

С радост бихме Ви помогнали при нужда.

Smile Centre Family