Детска дентална медицина – Smile Centre Family

Детска дентална медицина

Здравната култура и полезни навици се изграждат от ранна детска възраст. В нашата клиника полагаме особено големи грижи за най-малките ни пациентчета. Нашата цел е не да лекуваме кариеси, а да не допуснем тяхното образуване. Стараем се да бъдем приятeли с децата, предразполагаме ги, говорим си, учим ги как да почистват зъбите си, как да бъдат отговорни към усмивката си. Мислим, че се справяме с това предизвикателство достойно.