Естетични възстановявания – Smile Centre Family

Естетични възстановявания

Когато се касае за малък и средно голям кариес, пристъпваме към директно възстановяване на увредената зъбна структура. Постига се с нанасяне на фотополимеризиращ композит в рамките на едно посещение в кабинета. Стараем се да имитираме природата, като възстановяваме максимално добре форма, цвят и релеф на зъба.


Когато зъбът е силно разрушен, тогава пристъпваме към индиректно естетично възстановяване. Изпилява се по точно определени правила, взема се отпечатък, който се изпраща в зъботехническата лаборатория и там зъботехниците изработват индивидуален инлей, онлей или овърлей. Овърлеят се циментира в изпиления зъб. Този метод осигурява по-дълъг живот за разрушените зъби.


overlay
overlay2