Ендодонтия – Smile Centre Family

Ендодонтия

Ендодонтията е наука, която се занимава с проблемите на корено-каналната система на зъба. Усложненията на кариеса водят до възпаление на зъбната пулпа (пулпит), а преминаването на инфекцията отвъд кореновия канал в костта се нарича периодонтит (гранулом/киста). Лечението на тези заболявания включва механична и химична обработка на кореновите канали и запълване. След всяко ендодонтско лечение се назначава рентгенова снимка, за да се проследи коректността на извършената манипулация. Такива зъби се проследяват поне 5 години след завършване на лечението.


pulpit1

granulom

instrument

Отстраняването на счупени интрументи от канала на зъба е много сложна манипулация, която изисква голяма прецизност, търпение и апаратура, затова винаги в нашата клиника работим тези случаи под микроскоп. Осигуряване на проходимостта на канала ни дава многократно по-големи шансове за спасяване на тези зъби. До скоро такива зъби са били изваждани, т.к. се е считало, че няма лечение за тях. За щастие, съвременната микроскопска ендодонтия дава огромни възможности и много безнадеждни на вид случаи, се решават и зъбите биват спасени.


Пулпитът е възпаление на зъбната пулпа, обикновено свързано със  зъбна болка.  Причина за пулпита може да бъде дълбок кариес, травма, механични, термични и химични дразнители, напреднал хроничен пародонтит. Пулпитът е два вида: обратим и необратим. Обратим е в начална фаза, но тя най-често се изпуска и пациентите идват в денталния кабинет, когато пулпитът е в необратима фаза. Лечението на това заболяване е провеждане на кореново лечение на зъба – механична и химична обработка на зъба, последвани от запълване на каналите. Периодично тези зъби се проследяват с рентгенови снимки.

Периодонтитът е възпалително заболяване на периодонциума (околозъбната тъкан). Причината за това най-често е нелекуван пулпит. Възпалението от некротичната пулпа преминава през каналите на зъба в околозъбната област. Обрабуват се т.нар. периапикални изменения-грануломи, кисти. Лечението на такива зъби включва механична и химична обработка на каналите на зъба, чрез което се постига почистване на ендодонтското пространство (корено-каналната система). След като микроорганизмите, които причиняват това заболяване са унищожени и премахнати от каналите на зъба, тогава се пристъпва към запълването им. След запълването задължително се прави контролна рентгенова снимка. Един периодонтит трябва да се следи поне до петата година от провеждането на кореновото лечение. Това се прави ежегодно с рентгенова снимка на зъба.

В процеса на работа е възможно счупване на интрумент в коренов канал. В част от случаите инструментите са така счупени, че не е необходимо да се изваждат от канала. Достатъчно е само да се мине покрай тях и каналът да се обработи спокойно до неговия края. В други случаи инструментите трябва да се отстранят от канала. Това е сложна манипулация, която изисква 3 условия: микроскопско увеличение, умения, търпение. Остраняването на счупен инструмент от канал може да отнеме няколко посещения. Целта е след като се премахне от канала спокойно да се достигне до края му, да се обработи и промие и накрая да се запълнят стерилни каналите. Тези зъби също периодично се контролират с рентгенови снимки.