Естетична реставрация – Smile Centre Family

Естетична реставрация

Какво е естетична реставрация?

Съвременната стоматология има изисквания не само към функция, а и към форма. Идеята на нашата работа е максимално да се доближим до природата.  Да възстановим загубената част от зъба, но и да го възстановим естетично, така че да не се забелязва, че е имало намеса.

В нашата клиника д-р Траян Добрев се занимава с естетичните реставрации всеки ден. Усилията и уменията, които са необходими за постигане на добри резултати не са никак малки , но удоволствието от добре свършената работа остава задълго.

Представяме Ви няколко случая, с които ще Ви покажем нагледно колко различно може да изглеждат зъбите, когато са възстановени по този начин.

Условията, които трябва да бъдат задължително изпълнени, за да има добри резултати са следните:

  1. Прецизно почистване на цялата каризона маса и стари обтурации (пломби).
  2. Задължително изолиране под кофердам.
  3. Послойно нанасяне на композита.
  4. Добро артикулиране.
  5. Контролни прегледи.