Лечение на кисти и грануломи – Smile Centre Family

Лечение на кисти и грануломи

Лечение на кисти и грануломи

Грануломите и кистите са в повечето случаи заболявания при зъби с проведено старо кореново лечение. Обикновено се откриват случайно на контролна рентгенова снимка.  Изглеждат като тъмна (черна) сянка около върховете на корените.

За да се проведе качествено кореново лечение и да настъпи оздравителен процес е необходимо да са изпълнени следните условия:

  1. Зъбът да бъде подготвен за кореново лечение. Ако има разрушени стени, те трябва да бъдат възстановени.
  2. Намиране на всички канали на зъба и прохождането им по цялата дължина, която се измерва със специален апарат-апекслокатор.
  3. Обработване и промиване на кореновите канали. Целта е да достигнем до етап на стерилност, без остатъчни бактерии в тях, които да доведат до реинфекция след време.
  4. Запълване на каналите. Това се постига с рентгеноконтрастно вещество, което служи за проследяване на качесвото на лечение на контролната снимка.
  5. Такива зъби се проследяват поне 5 години след приключване на кореновото лечение. На посочените примери можете да видите добре проследяването на проведените лечения в нашата клиника.

Д-р Дойчинова работи единствено в тази област. Насочила е усилията и времето си основно в посока на спасяване на зъби, които са с тези диагнози (гранулом и киста).  Напълно възможно е лечението на тези зъби и без хирургична намеса, затова не решавайте с лека ръка да ги вадите, винаги е добре да се направи опит за спасяването им.

Ако консервативното лечение на тези зъби не помогне, тогава се пристъпва към ендодонтска хирургия, която е последната стъпка в опитите ни за спасяване на зъбите, преди да бъдат извадени.